Till Stockholms arbetare

Kan monopolism och socialism förenas?

Utgiven av Stockholms LS 1936 2 s.