Stockholms arbetarblad

Utgiven av Stockholms LS 1970 16 s.

Innehåll: Arbetsmiljö och hälsa av Elis Karlsson, Reformismens karriärstege av B. G., Det stora våldet och det lilla av B. G., När får vi en klasslös arbetsmiljö? av Carl-Erik Holmquist, En norrman har ordet (intervju med Tore Linné Eriksen) av B. G., Varför sviker LO i Danmark av B. G., Sydikalistiska vapen av Rudolf Rocker, Sverige - de jämlika inkomsternas land, USAs kemiska krigföring i Vietnam, Offer för klassamhället (om Chicagomartyrerna) av Lennart Carlsson, Gunnar Eriksson talar fritt ur hjärtat, Humoristerna i klasskampen, Läser du studierådets skrifter? Nytt bokkafé på söder av Olle Bonnier, SAC-annons.