Registret i praktiken

Registret i praktiken : sammanställning från tidningen Syndikalisten 24 s.

Gavs ut av Stockholms LS 1976 och 1981. Innehållet hade tidigare varit publicerat som artiklar i Stockholms LS tidskrift Syndikalisten som utgavs mellan 1973 och 1984. 24 sidor.

Registret i praktiken förklarar på ett lättbegripligt sätt vad registermetoden var, hur den bedrevs och vad den syftade till.