Kommunistanfallet mot SAC

Stockholms LS svar på byggnadsfackföreningarnas attacker.

Särtryck ur Arbetaren den 15 juni 1954 utgivet av Stockholms LS 1954 2 s.

Inledning: Ingen enda av de 13 LO-fackföreningar i Stockholm som inlett utrotningskampanj mot syndikalisterna för att med svälten som vapen krossa den lagstadgade föreningsrätten, har behandlat denna fråga på sina möten. Svältukasen som publicerades i MT, AT och Ny Dag den 10 juni är alltså utan medlemmarnas hörande utfärdad av styrelser och ombudsmän. Kommunisterna är initiativtagare till svältkriget mot hederliga och för arbetarnas sak alltid verksamma arbetare.

Framsidan bör scannas om