Första Hjälpen

Folder från Föreningsanställdas syndikat i Stockholm utgiven 2005 2 s.