Uttalanden om Amaltheaattentatet

Uttalande om Amalthea-attentatet av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg 32 s.

av Hjalmar Branting, G.H:son Holmberg, Albert Jensen, Charles Lindley, Einar Ljungberg, Gottfrid Ljungdal, Henning von Melsted, Algot Rosberg.

Utgiven av Axel Holmströms förlag 1913 32 s.