Textilarbetarnas organisation

En maning till alla textilindustriens löneslavar.

Utgiven av Västergötland-Hallands distrikt av SAF 1930 15 s.

Inledning: Denna lilla broschyr önskar vi blott, att den må bli, vad vi ämnat att den skulle vara, en väckande maning till textilindustriens slavar att vakna upp ur den försoffning och slöhet, som ett avita organisationssystem försatt dem i.

Vi önskar, att de vid genomläsandet av denna broschyr tager fasta på, att det är ett par kamrater inom samma industri, som de arbetar i, vilka som kamrater önska tala till kamrater om det vitalaste för alla arbetare: organisation.

Innehåll: Vad menas med organisation? Inhemsk och utländsk konkurrens, Pessimismen bland textilarbetarkåren, Några siffror belysande företagens vinster för åren 1924-1927, Syndikalismen. Lokala samorganisationer, Organisera syndikalistiskt är lösningen.