Syndikalism och socialism 1916

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1916 51 s.

  • Förord av Hubert Lagardelle
  • Syndikalismen och socialismen i Italien av Arturo Labriola
  • Syndikalismen och socialismen i Tyskland av Robert Michels
  • Syndikalismen och socialismen i Ryssland av Boris Kritchewsky
  • Syndikalismen och socialismen i Frankrike av Hubert Lagardelle
  • Den franska syndikalismens karaktär av Victor Griffuelhes
  • Tillägg: Syndikalism och anarkism