Strategi för industriell kamp

 

Reviderad version efter Mark Fore Utgiven av AFIS (Anarkistiska federationen i Stockholm) 1972 13s. AFIS Revolutionära pamfletter; 3