Stadgar för Frihetliga bokgillet

Utgivet av Frihetliga bokgillet 1948 4 s.