Socialism eller barbari!

Av AFIS (anarkistiska federationen i Stockolm 19 s. Utgiven 1972 AFIS revolutionära pamfletter; 2