Minnesalbum över ådalshändelserna

Utgiven av Hudiksvalls nyheters tryckeri 1931. 28 sidor.