Min syn på syndikalism

Henmark, Kai & Anckar, Herbert & Rüdiger, Helmut & Foerster, Svante & Gröndahl, Britta & Leijer, Nils & Lätt, Nisse & West, Gunnar & Blom, Sune & Israel, Joachim (författare) Uisk, Ahto (förord) Uppsala Syndikalistiska studentförening 22 s. [skriften utgörs av en samling artiklar publicerade i tidningen Arbetaren under våren 1966]