Sveriges Arbetares Centralorganisation byggd på lokala samorganisationer 1925

Sveriges arbetares centralorganisation byggd på lokala samorganisationer : en kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling 32 s.

En kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling : utgifven av vid konferensen i Lund den 30 januari 1910 utsedd kommité.

Utgiven av SAC 1925 32 s.

[Av Knut Lindström & Gustav Sjöström]

Innehåll: Förord av kommittén, Varför vi behöva en ny ekonomisk kamporganisation, Stridstaktiken, Den inneboende andan, Lokala samorganisationens idé och ändamål, Lokala samorganisationens byggnad, Lokala samorganisationen contra industriförbund, Lokala samorganisationen och stridföringen. Taktiken, Slutord, Stadgeutkast namn Sveriges arbetares centralorganisation, Intyg om exakt överensstämmelse med 1910-års utgåva av Karl Jansson och A. Holmberg.