Sveriges Arbetares Centralorganisation byggd på lokala samorganisationer 1914

Sveriges Arbetares Centralorganisation byggd på lokala samorganisationer 32 s.

En kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling.

Andra omarbetade upplagan utgiven av SAC 1913 och 1914 32 s.

[Av Knut Lindström & Gustav Sjöström]

Innehåll: Förord av SACs AU, Varför vi behöva en ny ekonomisk kamporganisation, Stridstaktiken, Den inneboende andan, Lokala samorganisationens idé och ändamål, Lokala samorganisationens byggnad, Lokala samorganisationen contra industriförbund, Lokala samorganisationen och stridföringen. Taktiken, Slutord.