Gud og staten

Av Mikal Bakunin, förord av Carlo Cafiero og Elisée Reclus, inledning av A. Hazeland.

Utgiven av Norges socialanarkistiske forbunds forlag 1924 77 s.