Solidaritet

Scannade nummer av en dansk tidning från 1925.

Solidaritet 1925 nr 01

Solidaritet 1925 nr 02

Solidaritet 1925 nr 03

Solidaritet 1925 nr 04

Solidaritet 1925 nr 05

Solidaritet 1925 nr 06