1911 SAF bygger upp en beredskapsapparat

SAF bygger 1911 upp en beredskapsapparat för att motarbeta strejker, med hjälp av sin Surtaxkommitté.