1905 SAF beslutar om kollektivavtalets form

1905 beslutar SAF att §23 (senare §32) ur SAFs stadgar ska skrivas in i alla kollektivavtal, som SAFs medlemsföretag ingår med fackföreningar.

Detta beslut kom att bli helt avgörande för kollektivavtalets form och är det än idag.

SAFs §23 fastslog "arbetsgivarnas rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, att leda och fördela arbetet och att begagna arbetare från vilken förening som helst eller arbetare stående utanför förening".

SAFs egen tolkning av §23 innebar att det stod dem fritt att anställa strejkbrytare under konflikt och att strejkbrytare kunde jobba kvar efter konfliktens slut.