Kronologi över arbetarrörelsens historia

Ett årskalendarium från 1896 till idag med viktiga händelser i arbetarrörelsens historia.

1898 Åkarpslagen

Åkarpslagen tillkom 1898 för att skydda strejkbrytare och arbetsköparnas rätt att bryta strejker.

1905 SAF beslutar om kollektivavtalets form

1905 beslutar SAF att §23 (senare §32) ur SAFs stadgar ska skrivas in i alla kollektivavtal, som SAFs medlemsföretag ingår med fackföreningar.

1906 Decemberkompromissen

Decemberkompromissen innebar att LO erkände SAFs §23 som en förutsättning för kollektivavtal.

1908 SAF och §23 i Hamnarna

I den s.k. Juliuppgörelsen med Transportarbetarförbundet 1908 drev SAF och Redarföreningen igenom §23 i Hamnarna.

1909 Storstrejken

LOs misslyckande i Storstrejken var monumental.

1910 SAC bildas

SAC bildades den 25-27 juni 1910 på en kongress i Stockholm av ombud från 22 fackliga organisationer.

1911 SAF bygger upp en beredskapsapparat

SAF bygger 1911 upp en beredskapsapparat för att motarbeta strejker, med hjälp av sin Surtaxkommitté.

1913 Rallare tar upp registermetoden

Rallare inom SAC höll konferens i Gävle 1913 och diskuterade där ett förslag till ny kampmetod som kallades registret eller registermetoden.

1918 SAC inrättar frivillig stridsfond

En frivillig understödsförmedling (stridsfond) skapades 1918. De LS som ville vara med förband sig att betala en viss avgift som bestämdes av AU/CK.

1918 Strid för 8-timmarsdagen

SACs första riktigt stora strid stod 1918 då över 1000 SAC-medlemmar gick i strejk för 8-timmars arbetsdag.

1919 SAF och det professionella strejkbryteriet

SAF gav 1919 efter på principen att strejkbrytare skulle få jobba kvar efter konfliktens slut i ett kollektivavtal med Transport.

1921 Revolutionskonferens i Värmland

Den 27-28 mars 1921 samlades Värmlands fackliga organisationer till konferens i Skoghalls Folkets hus.

1922-23 Gemensam Skogsstrejk

Vid en gemensam konferens i Sveg i november 1922 beslutade Svenska Skogs- och flottningsförbundet (LO) och LS av SAC att ta till strid i skogen.

1923 SAC antar resolution om solidaritet med LO strider

Vid en konferens i Gävle 1923 antog SAC en resolution där man slog fast att överenskomna strider skall respekteras.

1924 SAFs Syndikalistkommitté

SAF tillsatte en kommitté för att utreda bästa metod för att bekämpa SAC och våra stridsåtgärder, kallad Syndikalistkommittén. 1924 kom kommitténs rapport.

1928 Arbetsfredslagstiftningen antas av riksdagen

1928 är den mest avgörande milstolpen i arbetarrörelsens historia. I och med införandet av Kollektivavtalslagen (KAL) och Lagen om Arbetsdomstol (LAD), så lyckas man i grunden ändra förutsättningarna för klasskampen.

1932 Tvärfackligt samarbete i Härjedalen

I Härjedalen enades skogsarbetarna i SAC och LO om att respektera varandras konflikter, och man samarbetade genom Härjedalens Fackliga Samarbetskommitté.

1934 Dåligt förankrad strid slutar med nederlag

Gruvarbetare i Kiruna och Grängesbergs LS gick 1934 ut i lönestrid mitt under gällande avtalsperiod.

1938 Saltsjöbadsavtalet

På Grand Hotel i Saltsjöbaden slöts ett huvudavtal mellan LO och SAF den 20 december 1938, som blivit själva sinnebilden för "den svenska modellen".

1941 LO-kongressen centraliserar beslut om avtal och strejk

SAF hade ända sedan 1909 framfört krav till LO på att fackföreningsrörelsen måste centraliseras.