Feministisk strejk 8 mars

 << Tillbaka

SAC är en feministisk fackförening. Som sådan måste vi aktivt arbeta med frågor som rör kvinnor och icke-binära. Mäns arbete värderas högre på arbetsmarknaden. Otryggheten som kvinnor upplever på arbetet och i hemmet ökar. Arbets- och bostadsmarknaden hårdnar allt mer under en arbetarfientlig regering. Vi som fackförening måste vara med och förändra samhället.

SAC uppmanar alla LS, syndikat och sektioner att varsla om strejk den 8:e mars. Visa stöd för kvinnostrejkerna våra systerorganisationer runt om i världen utför. Vi uppmanar till kreativitet för att uppmärksamma orättvisorna på arbetsmarknaden och i övriga livet!

Bakgrund

SAC:s kongress 2015 bestämde att en kvinnostrejk ska utlysas varje år, på den internationella kvinnodagen 8:e mars. Vi ser att kvinnor alltjämt drabbas hårdast av kapitalismens skadeverkningar, här på hemmaplan, men också internationellt. Ingenting har hänt som gör att vi har anledning att omvärdera beslutet om strejk.

#Metoo-upproret har satt fokus på vad kvinnor blir utsatta för i arbetslivet. Trots det syns sexismen överallt i samhället och vår arbetarfientliga regering ledd av Socialdemokraterna, stödd av riksdagens nyliberala krafter, har en uppsjö av ny lagstiftning i bakfickan som ytterligare kommer förvärra situationen i Sverige, inte minst för kvinnor.

Strejken den 8:e mars 2020 har som mål att:

Flytta fokus från fackföreningar till arbetsplatser. ”Facket” är inga andra än Du och Dina kollegor på Din arbetsplats. Kvinnors löner höjs inte genom fler kvinnliga chefer, utan genom en tydlig feministisk agenda på arbetsplatserna.

Uppmärksamma de försämrade villkoren för arbetare. LO och Svenskt näringsliv vill tillsammans ändra arbetsrätten och ge fri uppsägningsrätt utan hänsyn till om det finns sakliga skäl för uppsägningen. Vi kräver Mer demokrati på arbetsplatserna. Inte Mindre!

Belysa stora internationella kvinnostrejker. Kvinnokampen som förs internationellt kan vi ta lärdom och inspireras av för att ge mer kamplust till feminismen i Sverige.

Vi uppmanar ALLA medlemmar i LS/Syndikat/Sektioner av SAC att låta bli att arbeta den 8 mars. Det kan du göra till exempel genom att maska, sjukskriva dig, vabba, ta en lång fikapaus sista timmen eller varför inte boka ett mötesrum och kalla till ett möte om ojämlika löner och villkor, gå oanmäld ifrån jobbet eller begära ledigt för fackliga studier. Även manliga medlemmar kan strejka i solidaritet med våra systrar. Vi vill också uppmuntra kvinnor att avstå från uppgifter som är överrepresenterade av kvinnor i övriga livet, till exempel hushållsarbete.

Slut upp i en feministisk demonstration på din ort tillsammans med dina arbetskamrater, vänner och med familjen! Kolla med din lokala samorganisation om det finns något planerat i er fackförening.

Varselmall 8 mars 2021