Sektioner & syndikat

Umeå Universitetssektion 

Universitetssektionen organiserar studerande och arbetande vid Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.

Umeå universitet