Om Umeå LS

 Umeå Lokala Samorganisation är en självständig avdelning av Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC. LS är en medlemsdemokratisk fackförening med lokalt självbestämmande. LS är öppet för alla arbetare oavsett yrkestillhörighet, liksom arbetslösa, pensionärer och studerande.

Majoriteten av Umeå LS medlemmar bor i Umeå, men finns även på många andra orter i Västerbotten.

Umeå LS sysslar både med praktiska och administrativa uppgifter. Medlemmar får hjälp med förhandlingar och andra fackliga frågor, ett antal kurser ges varje år, vi deltar i stödaktioner och demonstrationer, föreläsningar ordnas med mera.

Den fackliga verksamheten i Umeå LS är dels av en defensiv och rutinartad typ. Det gäller att backa upp medlemmarna vid problem på jobbet, se till att arbetsköparna beter sig regelenligt mot arbetarna och hänga med i lönerevisionerna.

LS spelar också en offensiv roll, vi vill verka för att flytta fram arbetarnas positioner gentemot arbetsköparna. Vilka frågor som drivs hänger på vad medlemmarna vill och kan innefatta arbetsmiljö, medbestämmande, jämställdhet, arbetstider, etc.

 Om du är nyfiken, hör av dig!
 Om du är peppad, gå med!
 

Umeå LS : handbok för medlemmar