Kurs i politisk teori

Del 1 i föredragsserien "En glimt av alternativ – maktkritiska perspektiv inom akademin". Universitetssektionen anordnar en föreläsningsserie i politisk teori. Vid första tillfället kommer Antonio Gramscis teorier att diskuteras. En kortare introduktion kommer att hållas av någon av sektionens medlemmar och sedan är det öppet för fri diskussion. De första träffarna i serien kommer främst vara riktade till medlemmar inom LS men målsättningen är att göra föreläsningarna mer publika framöver.

"Mest känd är Gramsci kanske för sitt begrepp kulturell "hegemoni". Han menade att det kapitalistiska samhället inte endast upprätthölls genom statens våld etc utan också på ett mer sofistikerat - mindre synligt - sätt. Detta är en slags kultur där borgarklassens sätt att förstå världen införlivas som ett slags "sunt förnuft" - som något självklart. Arbetarklassen kunde genom denna "hegemoniska" kultur internalisera kapitalismen som sin egen förståelse av verkligheten. Han menade därför att arbetarna skulle bryta denna hegemoniska kultur för att bana väg för ett socialistiskt samhälle."

Från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

Tid: 16:00
Plats: Sal S206 Samhällsvetarhuset (nära Café tornet). Umeå universitet.