Kommittéer i Stockholms LS

Agitationskommittén

Agitationskommittén har det huvudsakliga ansvaret för Stockholms LS medlemsvärvning och utåtriktade agitation. Under det senaste året har agitationskommittén bland annat planerat evenemang på ABF, vid Almedalsveckan samt vår medverkan vid Socialistiskt Forum tillsammans med studiekommittén.

Agitationskommittén har också varit ansvarig för LS medlemsvärvning på första maj samt funnits närvarande med informationsmaterial och bokbord på till exempel bokmässor. I deras arbete ingår också att se till att LS har behövligt agitationsmaterial så som informationsbroschyrer och annat propagandamaterial.

Intresserad av att veta mer? Agitationskommittén nås på agitkomm.stockholm@sac.se.

Studiekommittén

Studiekommittén är ansvarig för Syndikalisterna Stockholms alla internutbildningar och kurser. De håller bland annat introduktionskurser för alla nya medlemmar och ett flertal olika fördjupande kurser och studiecirklar som förhandlingsutbildningar och Stockholms LS Organisatörsutbildning som hålls en gång om året.

För frågor eller om du är intresserad av någon av utbildningarna kontakta dem på studier.stockholm.ls@sac.se.

Förhandlingskommittén

Förhandlingskommittén har som namnet antyder ansvar för alla våra förhandlingsärenden. Under verksamhetsåret 2016 drev kommittén drygt 20 ärenden för medlemmar som på olika sätt hade problem på sina arbetsplatser. Ärenden med allt från ogiltiga uppsägningar till dåliga arbetsmiljöer behandlades och samtliga medlemmar som hörde av sig fick någon form av hjälp.

Du kan komma i kontakt med kommittén genom att besöka den fackliga hjälpfika som kommittén håller en gång varannan vecka där medlemmar är välkomna för att träffa kommitténs medlemmar i fall de har problem eller undrar över något.

I övrigt nås kommittén via administrationen på stockholms.ls@sac.se.

Demokommittén

Demokommittén planerar de demonstrationer som vi genomför. Framför allt handlar detta om vårt demonstrationståg på första maj samt civilkuragetsdag den 12:e oktober till minne av Björn Söderberg. Demokommittén kan nås på demo.sthlm@sac.se.

Branchorganiseringskommittén

Branschorganiseringskommittén ansvarar primärt för att organisera Stockholms LS branschträffar. Dessa träffar är till för alla som arbetar inom Stockholms LS verksamhetsområde, och ska vara en plattform för att träffas och utbyta erfarenheter från våra arbetsplatser samt för att kunna bygga upp nya branschorganisationer. Nås på styrelsen.stockholms.ls@sac.se

Mediakommittén

Mediakommittén återuppstartades vid årsmötet 2016 och är arbetar med Syndikalisterna Stockholms hemsida samt den interna och externa kommunikationen via till exempel sociala medier. För kontakt med mediakommittén kan ni höra av er till media.stockholm@sac.se.

Lokalkommittén

Lokalkommittén ansvarar för att se till att LS ha en funktionell lokal vad gäller möblering och övrig utrustning. I dagsläget arbetar lokalkommittén framför allt med att hitta en ny lokal som bättre passar våra nuvarande behov och vår verksamhet. Lokalkommittén nås via styrelsen på styrelsen.stockholms.ls@sac.se.

Trivselkommittén

Har huvudansvar för att ordna med sociala aktiviteter i olika former för oss medlemmar.

För att komma i kontakt med någon av dessa kommittéer så maila enligt angiven adress för varje kommitté. Får ni inte svar så kontakta LS-styrelsen:styrelsen.stockholms.ls@sac.se

Tillbaka till Syndikalisterna Stockholm