LS-styrelsemöte 26/3

Stockholms LS styrelse har möte den 26 mars kl. 18.00 - 20.00

Plats: LS-lokalen, Lehusens gränd 4

Detta är styrelsens sista möte före LS-årsmöte, där en ny styrelse kommer att väljas.