Stockholms LS årsmöte

Lördag 28 mars kl. 10.00-16.00

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

För dagordning och motioner se Stockholms LS Meddelande (LSM) sid 8-9 och 10-26.