Deadline för motioner till SACs kongress

Den 24 mars är sista datum för att skicka in motioner till SACs kongress i höst.

Motionsförslagen kommer att publiceras i LSM och behandlas på LS-mötet den 28 april.

Skicka din motion till styrelsen.stockholms.ls@sac.se