Öppet brev till ordföranden i BSN Lund stad, Lars Hansson (fp).

Lars Hansson påstår också att nedläggningen inte är en nedläggning utan att lokalen stängs och barnen flyttar ut på andra enheter. Är inte stängning av lokal och splittring av barn (och personal – som också finns) just nedläggning?

 

Uppenbarligen har Lars Hansson inte läst på när det gäller romer och Romano Trajo.

Romano Trajo har aldrig primärt varit ett integrationsprojekt.

RomanoTrajo startade 1989 på initiativ av romska föräldrar med målet att romska barn skulle gå ut grundskolan med fullständiga betyg.

Till Malmöhus säger radio Lars Hansson ” - Det har hänt ganska mycket. Från början var Romano Trajo ett försök att integrera romerna, och det har lyckats bra. Nu är det snarare så att Romano Trajo drar bort romerna från den gemensamma verksamheten och bidrar till segregation”.

Romer är inte en grupp som skall ”integreras” utan en Erkänd Nationell Minoritet med särkilda rättigheter, som sådan. Känner Lars Hansson till att Sverige ratificerat Europarådets konvention om nationella minoriteter? Att påstå att Romano Trajo ”drar bort” romerna från den gemensamma verksamheten tyder på motsatsen. Konventionen talar inte om integration utan om Rättigheter till språk, identitet och kultur.

Nu är det inte bara Lars Hansson som är okunnig. I medierna har det förekommit många okunniga uttalanden om både romer och Romano Trajo; invandrargrupp, gökunge, integrerade, segregerade etc etc

Därför behövs tydligen några klarlägganden:

RomanoTrajo är ingen statisk verksamhet som ser ut som den gjorde 1989. Saker händer i närsamhället, Sverige, EU och resten av världen. 1989 var Romano Trajo ett projekt riktat till romska barn och ungdomar från förskola till gymnasium, och det var självklart att föräldrar fanns med. 1999 öppnade Romano Trajo upp även för barn med annat ursprung. Bl a av det skälet fick RT integrationspris. År 2000 ratificerade Sverige Europarådets konvention och det har naturligtvis också påverkat.

Idag har Romano Trajo 30-35 besökare om dagen (inte som felaktigt påstås 12-15) varav ca hälften romer. Flera i åldrarna 1-8 år. De går i skola, dagis och fritids och det är bra men de har också behov av Romano Trajo vilket visas av att de kommer efter de ”gemensamma” verksamheterna. Ett par tre av de små barnen går inte på dagis och talar nästan ingen svenska. De kommer till Romano Trajo och där kan föräldrar motiveras att anmäla barnen till dagis och sedan skola och fritids. Vilket inte utesluter att de också har behov av Romano Trajo.

Att Romano Trajo, som Lars Hansson påstår, skulle dra barn från ”gemensamma verksamheter” ger kanske en tankeställare om de andra verksamheterna. Vad erbjuder Romano Trajo som inte de andra verksamheterna gör?

De säger bl a att på Romano Trajo känner de sig välkomna. ”man kan diskutera vad som helst”. Och diskussioner finns!! Det kan gälla könsroller, religion, rasism, diskriminering händelserna i Rosengård, kriminalitet, droger – inget är tabu. Det finns många olika åsikter men alla respekteras. Ingen mobbning eller annan utstötning finns på Romano Trajo.. Personalen är hela tiden med barnen. Inget personalrum finns av den anledningen.

Naturligtvis är underbemanningen ett stort problem som försvårar för personalen att fullgöra sitt arbete på ett mycket bättre sätt än nu. Det är många barn i olika åldrar med olika behov.

Lars Hansson påstår också att nedläggningen inte är en nedläggning utan att lokalen stängs och barnen flyttar ut på andra enheter. Är inte stängning av lokal och splittring av barn (och personal – som också finns) just nedläggning. Eller du och fp har en annan definition?

Eftersom nedläggningen riktar sig direkt mot ett romskt fritids förbereder nu ett antal familjer DO-anmälan.

Maria Söderqvist