Grundutbildning

Grundutbildning i arbetsplatsorganisering ger dig en introduktion till SACs verksamhet.

* Du får lära dig hur du skall agera som medlem i LS av SAC på din arbetsplats.

* Du får lära dig hur man bygger en syndikalistisk fackklubb på arbetsplatsen.

* Du får lära dig hur makten organiseras och utövas på arbetsplatsen.

* Du får lära dig vilka lagar och avtal som reglerar förhållandet påarbetsplatsen.

Medlemmar anmäler sig via studier.malmo@sac.se

Torsdag 10 februari kl 18-21, Torsdag, 10 mars kl 18-21, Tisdag 12 april kl 18-21, Tisdag 17 maj kl 18-21