Driftsektionsutbildning

Utbildning för er som tänkt att bilda driftsektion eller nydligen har gjort det.

Driftsektionsutbildningen är för er som skall bilda eller har bildat en driftsektion. Detta är ett måste för att ni skall få en fungerande verksamhet och formellt bli en driftsektion av SAC. Samma utbildning sker tre ggr varje halvår. Driftsektionen erhåller stadgar, epostadress, nyckel till LS, etc.

Moment för utbildningen:

Pass 1: Sammanhållning och kollektivt tänkande

Pass 2: Förtroendevalda och medlemmar

Pass 3: Stadgar, bildande möte och inval

Krav: Att driftsektionens medlemmar tillsammans är införstådda att även genomgå påbyggnadsutbildningen ”Bli en arbetsplatsorganisatör”

Medlemmar anmäler sig via studier.malmo@sac.se

Tisdag 22 februari kl 18.00-21.00, Torsdag 21 april kl 18.00-21.00