Bli en arbetsplatsorganisatör - en studiecirkel i tre steg

Utbildningen ger dig alla verktyg du behöver!

Anmäl dig snarast till studier.malmo@sac.se!