chefen

Nära chefskap

Nära chefskap

När Malin bjuder in till möten och struntar i vår fackliga struktur. Eller sammankallar till en träff i fikarummet på en åkstation.