Med mössan i hand

Turerna kring de nyanställningar av timpersonal som ägt rum under hösten har på flera sätt blottat den personalpolitik som SJ AB satt kurs mot. Det är som sagt inget nytt men ledningen har, för att använda deras egen vokabulär, gått från klarhet till klarhet.

För de nyanställda väntar en obetald utbildning på tre veckor samt ett utlägg på 3000 kr för uniform. Belöningen blir en anställning helt utan garantier om minimisysselsättning. Sedan september i år har ett nytt system antagits för turfördelningen för de timanställda. Via nätbaserade tjänsten Netwic är den timanställda ålagd att göra en intresseanmälan för de pass man är beredd att arbeta. Situationen idag, redan innan de nyanställda har trätt i tjänst, är att många timanställda är tvungna att ständigt vara tillgängliga för att ha möjligheten att jobba ihop en anständig månadsinkomst. I praktiken innebär det att den timanställda aldrig kan befinna sig för långt från arbetsplatsen. Regelverket säger att ” fram till kl.07:00 dagen innan vi behöver din hjälp kan du ändra/ta bort en intresseanmälan – därefter har du förbundit dig att du kan arbeta för uppsatt tid!”.

Det nya systemet kan kanske vid första anblick se ut som ett jämlikt förhållande mellan arbetsköpare och anställd där båda parternas önskemål och behov tydliggörs och matchas, men så är givetvis inte fallet. Förutom det uppenbart horribla i att SJ AB gör den anställdes fritid till obetald jourverksamhet, så tvekar man inte att förebrå de timanställda som grupp då inte tillräckligt många har gjort sig tillgängliga under perioder då företagets personalbehov är stort. Förebråelsen är en kommunikationsform som blivit allt vanligare från ledningens sida och bör tas emot av den anställda med den inofficiella devisen ”passar det inte så kan du söka dig någon annanstans”.