Hur gör du som är med i SEKO, ST eller SLFF under varslet? Läs Här

Den som är med i en annan fackförening är Järnvägssektionen har oxå rättighetr under det varsel som nu lagts. Det gäller dessutom de som inte är med i något fack, oorganiserade.

Medlem i SEKO eller ST? - Neutralitetsrätten

För dig som är medlem i ett fackförbund som tecknat kollektivavtal gäller neutralitetsrätten.
Under tiden Järnvägssektionens varsel ligger så har du som är medlem i annat fackförbund en neutralitetsrätt. Det innebär att du inte har någon skyldighet att göra arbete som är satt i blockad. I praktiken under det här varslet av uniformsblockaden kommer det inte innebära något annat än att du går till jobbet som vanligt. På en del tåg kommer arbetskamrater uttagna i konflikt bära ett alternativt plagg och kommer komplettera utropen i tåget med information om konflikten enligt varsel. Detta kommer göras oavsett befattning.

Medlem i SLFF - Delta aktivt genom din fackförening

Som medlem I SLFF eller annat fackförbund ej bundet av kollektivavtal så kan du delta aktivt om ditt fackförbund beslutar det och lägger ett varsel.
Är du medlem i ett fackförbund som ej tecknat kollektivavtal har ditt fackförbund kvar sin konflikträtt. Ta upp frågan om att stödja Järnvägssektionen Malmös varsel med ditt fackförbund. Då kan ni lägga ett likadant varsel eller skriva ett eget. Kontakta Järnvägssektionen Malmö för samordning och mer information.

Oorganiserad? - Är du inte med i ett fack?

Du som ännu inte är medlem i ett fackförbund kan delta i konflikten.
Järnvägssektionen Malmös varsel omfattar även dig. Det betyder att du kan delta aktivt i uniformsblockaden på samma sätt som sektionens medlemmar. För att delta kontaktar du sektionen och får information om vad som kommer hända, får ut en tröja och utropsmanual. Det rekommenderas dock inte att vara oorganiserad, då du inte omfattas av det kollektiva stöd och skydd och möjligheter till att jobba för gemensamma förbättringar ett fackföreningsmedlemskap innebär.