Frågor och svar om facklig konflikt

Vad gäller egentligen när dit fack går ut i strid

Man får inte vidta stridsåtgärder som drabbar tredje man
Svar: Det finns inte något krav i MBL att stridsåtgärden ska vara riktad mot arbetsköparen.

Samhällsfarliga konflikter är förbjudna
Svar: MBL saknar regler om stridsåtgärder som berör samhällsviktiga funktioner. Däremot regleras frågan i vissa kollektivavtal. Utan kollektivavtal, ingen inskränkning.

Man får bara vidta stridsåtgärder som en sista utväg
Svar: Däremot kan det, beroende på vad striden berör, vara taktiskt att försöka förhandlingsvägen först.

Man får inte strejka för orimliga krav
Svar: Den enda man inte får kräva är att ett redan befintligt kollektivavtal med en annan facklig organisation ska upphävas eller inskränkas.

Det är förbjudet att vara strejkbrytare
Svar: Tyvärr är det inte sant att det är olagligt att jobba när andra strejkar. Däremot är det antagligen det fulaste en arbetare kan göra.

Om man strejkar eller vägrar vara strejkbrytare kan man få sparken
Svar: Att vidta en stridsåtgärd eller att tillämpa neutralitetsrätten är inte skälig grund för uppsägning eller avsked. Det är bara vid långvariga vilda strejker där AD uppmanat arbetarna att återgå till jobbet, men arbetarna ändå fortsatt strejka, och inga andra möjligheter att få slut på strejken funnits än avsked, som det ansetts skäligt.

Om man som arbetslös vägrar vara strejkbrytare kan man bli avstängd från a-kassan
Svar: Arbetsförmedling och/eller a-kassa får inte bestraffa dig för att du avvisar arbete på en arbetsplats där en konflikt pågår.

Stridsåtgärdens verkningar måste stå i proportion till stridsåtgärdens syfte
Svar: Det finns ingen sån bestämmelse i Sverige. Den så kallade Öberg-utredningen föreslog en sådan skrivning i MBL, men den röstades ner.

Om man inte varslar är det olagligt att strejka
Svar: Däremot har man gjort ett ”ordningsfel”. Ekonomiskt skadestånd kan inte utdömas, bara ett allmänt skadestånd för brott mot MBL paragraf 45.