Varsel om stridsåtgärd

Blockad av uniformsreglementet och obligatorisk informationsplikt

Till
SJ AB Malmö
Medlingsinstitutet
Från
Järnvägssektionen Malmö
Järnvägssektionen Malmö varslar härmed sina medlemmar och oorganiserade
som arbetar på SJ AB om blockad av arbetsuppgiften att följa uniformsreglementet under perioden 11/12-09 kl 12.00 till 18/12-09 kl 12.00.
Under blockaden kommer ett alternativt plagg att bäras.
Varslet innefattar även obligatorisk informationsplikt och innebär att passagerare, media och kollegor måste informeras om konflikten.
Informationen kommer Järnvägssektionen Malmö, oorganiserade och andra delar av SAC stå för. Informationsplikten gäller tillsvidare eller tills när annat meddelas.
Exempel på kanaler som kommer användas är:
- Flygblad; på tåg, plattform och personallokaler
- Utrop i passagerartåg
- Pressmeddelande
- Arbetsplatstidning
- Informationsträffar
ANLEDNING TILL KONFLIKTEN
Anledningen till stridsåtgärden är SJ AB:s beslut att låta timanställda betala sin uniform och att utbildningen är obetald arbetstid. Om SJ drar tillbaka dessa beslut avbryts stridsåtgärderna.
//Järnvägssektionen Malmö
Kontaktuppgifter:
Jarnvag.malmo@sac.se
Malmö LS
Järnvägssektionen Malmö
Box 175 75
200 10 Malmö