En kämpande fackförening

En oberoende fackförening

SAC står fri från alla andra intressen än våra medlemmars. Vi påverkas inte av politiska partier och ingår inte i några allianser som äventyrar våra medlemmars möjligheter till att bedriva den fackliga verksamheten så som de önskar.

En stridbar fackförening

Många fackförbund lockar medlemmar genom att erbjuda olika tilläggsförsäkringar. SAC erbjuder inga tilläggsförsäkringar men alla medlemmar omfattas däremot av kollektivavtalens avtalsförsäkringar och pensionsöverenskommelser. Inom SAC anser vi att en fackförening ska ägna sig åt vad den är bäst på: den fackliga kampen. Försäkringsbolagen ska ägna sig åt vad de är bäst på: försäkringar.

Medlemmarna bestämmer

I vårt fack är det vi på golvet som är facket. Vi hjälper varandra att ställa gemensamma krav gentemot ledningen och backar upp varandra på jobbet. Enligt vår syn på demokrati ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär bland annat att vi som berörs av en konflikt också beslutar om eventuella stridsåtgärder.

SAC bygger på självorganisering

Vi är övertygade om att medlemmars aktivitet är bra. Därför bygger hela vår organisation på att vi etablerar driftsektioner på arbetsplatserna. Driftsektioner är syndikalistiska fackklubbar där medlemmarna bestämmer.

Vårt engagemang är vår styrka

En fackförening som bygger på service från avlönade ombudsmän till
passiva medlemmar är en svag fackförening. Vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Detta förutsätter att medlemmarna är aktiva, tar initiativ och bygger driftsektioner på sina arbetsplatser.