Vad kostar det?

Klass Inkomst innan skatt Att betala
AAAA 30 000 kr/mån eller mer 499 kr
AAA 24 000 - 30 000 kr/mån 399 kr
AA 19 000 - 24 000 kr/mån 299 kr
A 12 500 - 19 000 kr/mån 199 kr
B 6000 - 12 500 kr/mån 99 kr
C 6000 kr/mån eller mindre  39 kr
D Studerande (50% eller mer) 60 kr/termin
E Pensionär 0 kr
B99 Arbetande i Danmark 99 kr

Information:
Medlemsavgifterna differentierar från LS till LS i hela SAC. Medlemsavgifterna regleras via motion på Malmö LS årsmöte.
Medlemsavgiften betalas månadsvis om inget annat meddelas (med undantag för studerande), vi kan erbjuda kvartals- och halvårsfakturering om så önskas.
Fakturan kommer till din epostadress som du angett vid inträde och kommer från SAC i PDF-format. Har du inte angett en epostadress vid inträde skickas fakturan hem till dig. Fakturan betalas alltid till BG 889-4800.

Autogiro
Det finns också möjlighet att teckna autogiro. Det tecknar du via din bank mot "Sveriges arbetares centralorganisation (SAC)", BG 889-4800 och anger ditt personnummer i meddelanderutan.

Vad räknas till inkomst?
Sjuk-/föräldrapenning och A-kassa räknas till inkomst.
Studielån (CSN) och försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Till dig som tjänar olika varje månad:
Gör en ungefärlig beräkning av din årsinkomst delat på 12.
Ta din ungefärliga månadslön.
Ta dina senaste månadslöner och hitta medelvärdet.
I värsta fall går sådant att redigera om du meddelas oss. Det kan ta upp 30 minuter innan uppdaterad lön syns i din profil.
Vid frågor kontaktar du administratör via Malmo.ls@sac.se

A-kassa
A-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Vill du inträda i A-kassan gör du det via SAAK eller i annan fackförenings A-kassa. 

Utträda från din gamla fackförening?
Om du har problem att gå ur din gamla fackförening så hittar du information om det här.