Göteborgs stad dumpar musikers löner, har kass arbetsmiljö och vägrar förhandla med facket!

Göteborgs LS Musikersektion befinner sig i konflikt med kulturförvaltningen Göteborgs stad.

Göteborgs LS Musikersektion befinner sig i konflikt med kulturförvaltningen Göteborgs stad. Konflikten rör Speldags - ett återkommande arrangemang som erbjuder dans och teater, men framförallt musik för äldre göteborgare. Speldags anlitar kulturarbetare för två veckors schemalagd turné på äldre- och seniorboenden, träffpunkter och vårdavdelningar i Göteborgs stad. Vi i Musikersektionen tycker att det är mycket viktigt att kulturen görs tillgänglig för alla i samhället och ser positivt på att Göteborgs stad anordnar konserter för äldre. Våra medlemmar är stolta över det viktiga arbete dom utför inom Göteborgs äldreomsorg. Dessvärre är dom konserter som förekommer på Göteborgs äldreboenden rejält underbetalda. Lönenivåerna ligger på under hälften av den miniminivå som fastställts av Musikerförbundet. Trots att schemat kräver att musikerna snabbt kan förflytta sig mellan olika stadsdelar i Göteborg utgår ingen reseersättning. Musikerna förväntas även stå för egen ljudutrustning utan att ersättning utgår. I och med dom låga löner som betalas ut per spelning får man också betrakta all förberedelsetid som krävs för att genomföra spelningarna som obetalt arbete. Utöver allt detta betalar kulturförvaltningen heller inte ut någon semesterersättning. 

När Musikersektionen begärt förhandling angående löner och arbetsvillkor har kulturförvaltningen svarat med förhandlingsvägran. Förvaltningen avser att inte förhandla med oss då dom anser att musikerna som arbetar för Speldags är "arvodister" och inte arbetstagare. Kulturförvaltningen menar alltså att vi som jobbar för dom på schemalagd arbetstid inte utför ett arbete utan ett uppdrag. Detta betyder att vi skulle stå utanför arbetsrättsliga lagar och till exempel inte ha rätt att genom vårt fackförbund förhandla för bättre villkor. 

Musikersektionen anser att detta är förhandlingsvägran och strider mot paragraf 10 i Medbestämmandelagen (MBL) och har därför skickat ett skadeståndskrav för förhandlingsvägran. Då kulturförvaltningen fortsätter att vägra förhandla varslar nu Musikersektionen om stridsåtgärder. 

Vi menar att kulturförvaltningen genom att kalla lönen för arvode försöker smita ifrån sina skyldigheter som arbetsköpare. Vi musiker utför ett viktigt arbete på äldreboenden i Göteborg som kulturförvaltningen också ska erkänna som ett sådant. Vi kräver att musiker får betalt enligt Musikerförbundets riksminimitariff samt får semester- och reseersättning.

Vi yrkesverksamma musiker är tyvärr vana vid att mindre och större krogar och konsertställen kommer med skambud och brister i sin hantering av vår arbetsmiljö. Det är inte annat än skam att även Göteborgs stad driver på den här nedvärderande synen på vårt arbete och bidrar till att dumpa våra löner.

Göteborgs LS Musikersektion.