Syndikat & sektioner

Sektioner är en sammanslutning av syndikalister på en arbetsplats. En sektion har lokalt självbestämmande, men backas upp ekonomiskt och administrativt av LS. Syndikat samordnar medlemmar och sektioner inom en bransch. Läs mer här.

Kontakta expeditionen om du vill veta mer om vilka arbetsplatser i Gällivare kommun som har aktiva syndikalistiska sektioner. Kontakta också expeditionen om du som medlem vill starta en sektion på din arbetsplats eller ett syndikat inom din bransch.