Bli medlem i Enköping - Heby LS

Här beskrivs hur du ska göra för att gå med i vår fackliga organisation. Läs gärna igenom SAC:s principförklaring för att du skall känna dig hemma i organisationen.

Så här gör du för att ansöka.

Fyll i inträdesansökan på den här sidan.

Glöm inte att ange personnummer.

Att byta fackförening

Du som redan är med i en annan fackförening undrar säkert hur du gör för att byta fack utan att det blir krångligt. Det är inte särskilt svårt. Enda orsaken till att det kan ta tid är att vissa fackföreningar tillämpar uppsägningstider.

 

Steg-för-steg-guide till att byta fackförening

Det första du gör är att kontakta ditt nuvarande fack och meddela dem att du vill byta till en annan fackförening. En del fack tillämpar så kallad uppsägningstid för medlemskapet. Det innebär att du förbundit dig att vara medlem tills uppsägningstiden (som kan variera mellan en och sex månader) gått ut. Om du redan är med i ett annat fack och har det så att din fackavgift dras från din lön av arbetsgivaren måste du också lämna in en blankett ”uppsägning av fullmakt” så att de slutar dra avgiften. Inom LS sköter vi detta själva. En blankett för att avsluta denna fullmakt kan du få från LS.

När uppsägningstiden är över går det smidigt. Du kontaktar LS för att få övergångsblankett eller skriver ut en egen från SAC.s hemsida. Fyll i dessa och skicka in tillsammans med en underskrift. Betala samtidigt in din första medlemsavgift till LS och vilken avgift som gäller kan du själv se i avgiftstabellen. När detta är färdigt är du medlem i Enköping- Heby LS.

 

Steg för steg guide för att gå med i A-kassa

Det allra första du bör göra är att gå in på SAAK:s (Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa) hemsida och läsa igenom deras information.

Är du inte tidigare med i A-kassan fyller du i blanketten Ansökan om medlemskap i SAAK och skickar den till dem. Du måste även be din arbetsköpare fylla i ”Intyg för arbetad tid”.

Är du redan med i en annan A-kassa gäller följande, du fixar ett övergångsbevis från din gamla A-kassa och skickar till SAAK.