Umeå Universitetssektion

Vår sektion organiserar anställda och studerande vid Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och anknytande arbetsplatser.
foton_framsidan

Vi är en driftsektion inom den lokala fackföreningen Umeå LS. Det är där du som blivande medlem söker medlemskap. LS är i sin tur ansluten till centralorganisationen SAC-Syndikalisterna.

Nyheter & uttalanden

Nej till subjektiv chefslönesättning

Visste du att din chef har ålagts att bedöma huruvida du:
- ger uttryck för avvikande åsikter på ett balanserat och konstruktivt sätt och
- bidrar till positiva attityder och arbetsrelationer inom arbetsgruppen?