Umeå Universitets-sektion

Syndikalism innebär att det är vi på golvet som är facket. Vår sektion organiserar anställda och studenter vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och företagen på campus.
Vi verkar för en bättre arbetsmiljö och ökat inflytande för alla anställda och studenter.
Campus teckning

Vi är en sektion inom Umeå lokala samorganisationUmeå LS. Du blir medlem i sektionen genom att gå med i Umeå LS. Vår LS är i sin tur ansluten till Sveriges arbetares centralorganisation, SAC. Vår sektion bildades år 2006. SAC grundades 1910.

Nej till subjektiv chefslönesättning

Visste du att din chef har ålagts att bedöma huruvida du:
- ger uttryck för avvikande åsikter på ett balanserat och konstruktivt sätt och
- bidrar till positiva attityder och arbetsrelationer inom arbetsgruppen?