Universitetssektionen vid Stockholms universitet

På Stockholms universitet finns en syndikalistisk driftsektion. Vi fokuserar på den fackliga vardagen och förhandlar löner för våra medlemmar och handhar andra löpande fackliga ärenden. Du blir automatisk medlem i sektionen om du arbetar på Stockholms universitet och är medlem i SAC (det vill säga om du angett Stockholms universitet som din primära arbetsplats). Även studenter är medlemmar i sektionen, även om det också finns en separat studentsektion. Universitetssektionen är en del av Frescati LS och Storstockholms utbildningssyndikat. Fyll i en medlemsansökan direkt på webben för att bli medlem.

Kontakt: skicka ett mejl till frescati.ls@sac.se för att kontakta sektionen.

Sektionens aktuella stadgar.