Göteborgs utbildningssyndikat

Bildning. Självansvar. Solidaritet.

(kontaktas via e-post: utbildningssyndikatet.gbg@sac.se)