Stöduttalanden

Uttalanden från fackföreningar i Sverige och andra länder läggs upp löpande.

<<Tillbaka

Styrelsen för Kommunals ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik – AKUT, har antagit följande stöduttalande:

”Vi uttalar vårt fulla stöd till lagerarbetarna i ZADS - Zalandoarbetares driftsektion - i deras kamp för grundläggande fackliga rättigheter och för människovärde på arbetsplatsen!Facklig solidaritet - Enade vi stå, söndrade vi falla.Styrelsen för Kommunals ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik – AKUT”

Texten ovan och foto från AKUT postades i stödgruppen för ZADS på Facebook.

Members of the Umeå Local of SAC:

WE SUPPORT THE UNION ZADS!

The Zalando warehouse in Stockholm is similar to the Amazon hell holes.

Official info: www.sac.se/Aktuellt/ZADS/In-English

(...)

The text above and photo from the Umeå Local was posted on Facebook, with the employer side "tagged" as well as a list of trade unions.