Ytterligare varsel på Råstagaraget

Under förhandlingen mellan Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm och Busslink om en varning mot en anställd, lade företagsledningen varsel om uppsägning av en annan anställd.