Volvo kränkte inte syndikalister

Volvo Lastvagnars varning om att "vidta åtgärder" mot strejkande syndikalister var inte en kränkning av föreningsrätten, enligt Arbetsdomstolen. Bolaget handlade i god tro när det lutade sig mot en analys som Svenskt Näringsliv hade gjort.