Vi kräver lag om solidariskt ansvar

"Vi oroas nu av den allt råare flykting- och asylpolitik som förs i Sverige"

Den 24 november arrangerade vi Stockholms första utomhuspoesifestival. Syftet var att protestera mot de rasistiska och nationalistiska anspråk som Sverigedemokraterna gör i kulturens namn. Vi vände oss också mot att Stockholms poesifestival, trots sitt antirasismtema, efterfestade på Berns salonger. Företaget är försatt i facklig blockad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare. Vi ville skapa uppmärksamhet kring en utsatt grupp på den svenska arbetsmarknaden, och arbetar nu för att ”lagen om solidariskt ansvar” ska drivas igenom i Sverige. Med glädje har vi konstaterat att Svenska Pen och Arkivveckan ställt in sina arrangemang på Berns, i solidaritet med arbetarnas protester.